Alla större maskintillverkare har planerat och testat nya produkter. En del stannade på ritbordet medan andra endast gjordes som prototyper och aldrig serietillverkades.

Boken berättar om många olika planer för maskiner och fordon från AB Landsverks långa samt breda tillverkning från 1920-talet fram till avvecklingen åren efter 1980. Läs om hemliga projekt, okända modeller och framtida produkter som det inte blev något av.

Svensk text.